ALERTO NG PASYENTE: Kung nagpositibo ka sa COVID sa nakalipas na 14 na araw , mangyaring abisuhan kami at muling iiskedyul ang iyong appointment. Ang online na COVID pre-screening ay KINAKAILANGAN 72 oras bago ang iyong appointment. Mangyaring CLICK HERE para makumpleto ang questionnaire. Kailangan pa rin ng mask sa lahat ng opisina. Impormasyon tungkol sa COVID-19 .  

Collaborative na Pangangalaga

Collaborative na Pangangalaga sa Virginia Oncology Associates

Lupon ng Tumor

Tinutukoy ng National Cancer Institute ang Tumor Board bilang isang diskarte sa pagpaplano ng paggamot kung saan sinusuri at tinatalakay ng ilang doktor na eksperto sa iba't ibang specialty ang kondisyong medikal at mga opsyon sa paggamot ng isang pasyente. Sa paggamot sa kanser, maaaring kabilang sa pagsusuri ng Tumor Board ang isang medikal na oncologist (isang doktor na nagbibigay ng paggamot sa kanser gamit ang mga gamot), isang surgical oncologist (isang doktor na nagbibigay ng paggamot sa kanser sa pamamagitan ng operasyon), at isang radiation oncologist (isang doktor na nagbibigay ng cancer. paggamot na may radiation). Ang pinakalayunin ng Tumor Board ay repasuhin at talakayin ang kondisyong medikal ng isang pasyente at tukuyin ang pinakamahusay na posibleng mga plano sa paggamot na magagamit. Sa huli, ang manggagamot na magpapakita ng mga kalagayan ng kanyang pasyente sa Tumor Board ay maaaring ibahagi ang impormasyong iyon sa pasyente at bumuo ng angkop na plano sa paggamot.

Ilang beses sa isang buwan, nagho-host ang VOA ng mga pulong ng Tumor Board, kung saan tinatalakay ng mga lokal na clinician ang ilang kumplikadong kaso ng kanser. Ang aming Tumor Boards ay nagbibigay ng mga multidisciplinary na pananaw sa pangangalaga para sa mga pasyente na may diin sa mga bagong pag-unlad sa paggamot at pakikilahok sa mga klinikal na pagsubok. Nagbibigay din sila ng isang forum upang turuan ang mga manggagamot, kapwa, residente, nars at iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at upang ibahagi ang mga nauugnay na natuklasan sa pananaliksik.

Sa panahon ng Tumor Boards, ipinakita ang mga katotohanan tungkol sa isang kaso, na nagbubukas ng talakayan sa mga pangkat ng diagnostic radiology, medikal, radiation, at surgical oncology. Ang mga pathologist (mga doktor na dalubhasa sa pagbibigay-kahulugan sa mga pagsusuri sa laboratoryo at sinusuri ang mga cell, tissue, at organ upang masuri ang sakit) ay maaari ding naroroon upang tumulong sa pagkumpleto ng talakayan.