ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Pagligtas sa Kanser

Suporta Para sa Iyo

Cancer survivor ka na ngayon. Tapos na ang iyong mga paggamot sa kanser, kabilang ang mga madalas na pagbisita sa sentro ng kanser at ang pare-parehong pag-check-in sa iyong pangkat ng pangangalaga sa kanser. Maaari kang makaramdam ng kaunting "mag-isa" pagkatapos ng paggamot at maaaring magtaka ka, "Ano ngayon?"

Maaaring nasasabik at nagpapasalamat ka, ngunit maaari ring makaramdam ng pagkabalisa o takot. Iyan ay ganap na normal! Iba-iba ang bawat survivor at iba-iba ang sitwasyon sa buhay ng bawat survivor. Ang paglipat pabalik sa isang "normal" na buhay ay maaaring tumagal ng kaunting oras at kaunting tulong. Kadalasan, ang iyong pangkat ng pangangalaga sa kanser ay gugugol ng oras sa pagtulong sa iyo sa mga susunod na hakbang. Mayroon ka mang propesyonal na tulong o wala, narito ang ilang hakbang na dapat gawin pagkatapos ng paggamot sa kanser.

Kumuha ng Follow-Up Care Plan

Pagkatapos ng paggamot sa kanser, mas madalas kang magpatingin sa iyong mga doktor ng kanser. Ngunit, kakailanganin mo pa rin silang makita para sa follow-up na pangangalaga. Makikipagtulungan ka sa iyong mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kanser upang itakda at maunawaan ang mga milestone at follow-up na appointment na kailangang mangyari pagkatapos makumpleto ang iyong mga paggamot. Matutulungan ka rin nila na maunawaan kung ano ang aasahan, ang isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng pagkabalisa para sa mga nakaligtas ay ang takot sa pag-ulit. Ang pag-alam na mayroon kang isang komprehensibong plano sa pag-follow-up sa pangangalaga ay makakatulong na maibsan ang takot na ito.

Umayos ka

Dahil maaaring mas madalang mong makita ang iyong pangkat ng pangangalaga sa kanser, muli kang aasa nang mas madalas sa mga doktor sa labas ng oncology para sa iyong mga karaniwang pangangailangang medikal. Mahalaga na ang lahat ng iyong mga doktor ay may sapat na kaalaman tungkol sa uri ng kanser na mayroon ka at kung paano ginagamot ang iyong kanser. Dahil ang mga paggamot sa kanser ay maaaring magdulot ng mga side effect na lumalabas buwan o taon pagkatapos ng paggamot, kailangang malaman ng iyong mga doktor kung ano ang dapat bantayan. Tiyaking mayroon kang mga detalyadong kopya ng iyong mga personal na rekord ng kalusugan na maaari mong ibahagi sa iyong mga doktor.

Kumuha ng Emosyonal na Suporta

Maaaring pamilyar ka sa suporta sa pasyente ng cancer, ngunit alam mo ba na magagamit din ito para sa mga nakaligtas? Walang nakakaintindi sa nararamdaman mo tulad ng ibang nakaligtas na tinahak ang katulad na landas. Ang mga grupo ng suporta sa cancer survivor ay mga ligtas na lugar para talakayin ang mga pakikibaka, alalahanin, at emosyon na karaniwan pagkatapos ng paggamot.

Ang anumang malaking pagbabago sa buhay ay maaaring medyo nakakatakot. Normal lang na maaari kang matakot sa paglipat na ito mula sa pasyente ng cancer patungo sa survivor ng cancer, at Virginia Oncology Associates Gustong tiyakin na nakukuha mo ang tulong na kailangan mo para lumipat sa iyong bagong tungkulin sa cancer survivor.