ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Mga Manggagawang Panlipunan

Ang Tungkulin ng Social Worker para sa mga Pasyente ng Kanser

Ang mga social worker ay nagtatrabaho kasama ng iyong clinical team at maaaring makatulong sa panahon ng mga makabuluhang transition sa iyong paglalakbay sa pangangalagang pangkalusugan. Ang ilan sa mga transisyon na ito ay maaaring magsama ng bagong diagnosis, pagbabago sa paggamot, survivorship pagkatapos ng paggamot, o end-of-life na pangangalaga. Ang ilan sa mga serbisyong inaalok nila ay kinabibilangan ng:

 • Pagsasagawa ng pagtatasa upang matukoy ang "mga hadlang sa pangangalaga"
 • Pakikipagtulungan sa iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan at komunidad upang matiyak na ang iyong mental na kagalingan, panlipunan, praktikal, at mga pangangailangan sa mapagkukunan ay natutugunan
 • Pagkilala at pagbalangkas ng iyong mga layunin o pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan bago, habang, at pagkatapos ng proseso ng paggamot
 • Koordinasyon ng mapagkukunan, kabilang ang pagpapadali ng mga grupo ng suporta
 • Pagpapayo sa pananalapi
 • Psychosocial-emosyonal-espirituwal na suporta
 • Liaison, coach, at mentor

Kilalanin ang Virginia Oncology Associates Mga Manggagawang Panlipunan

Roshonda Poole, MSW, CDP
Supervisor sa Social Work

Maaaring tawagan si Roshonda sa (757) 466-8683.

 

 

Megan Fortner, LBSW, MA
Naglilingkod si Megan sa mga tanggapan ng Peninsula, kabilang ang Hampton, Newport News, at Williamsburg. Maaari siyang tawagan sa (757) 873-9400.

 

 

Kelli Bailey, MSW
Oncology Social Worker

Naghahain ang Kelli sa Western Tidewater at Elizabeth City mga opisina. Maaari siyang tawagan sa (757) 466-8683.

 

 

oncology social worker sa virginia oncology associates - jennifer mJennifer Mack, MSW
Oncology Social Worker

Naglilingkod si Jennifer sa Norfolk (Brock) at Virginia Beach ( Princess Anne ) mga opisina. Maaari siyang tawagan sa (757) 466-8683.
 

 

Ano ang aasahan sa iyong pagbisita sa oncology social worker?  

Sa iyong unang appointment, gumugugol kami ng oras upang makilala ka. Kukumpletuhin namin ang isang pagtatasa ng mga pangangailangan at lakas kung saan tinutukoy namin kung anong mga lakas at pangangailangan ang iyong nararanasan. Ipinagdiriwang namin ang mga lakas na dala mo at ng iyong pamilya, at gumagawa kami ng personalized na plano sa pangangalaga upang tulungan ka sa pagtugon sa anumang pangangailangan. Ang ilan sa mga pangangailangan na karaniwan naming tinutukoy at tinutulungan ay:

 • Mga alalahanin sa pananalapi (hal., mga singil sa medikal, mga kagamitan, renta, atbp.)
 • Mga Hadlang sa Seguro    
 • Transportasyon/Pabahay/Pagkain
 • Mga limitasyon sa independiyenteng pagsasagawa ng mga aktibidad ng pang-araw-araw na pangangalaga sa pamumuhay (hal., pagligo, pagbibihis, pagluluto, atbp.)
 • Self-Image/emosyonal o mental na kalusugan (hal., mga grupo ng suporta/pagpayo sa outpatient/psychiatrist)
 • Mga personal na relasyon/dynamics ng pamilya/suporta ng caregiver
 • Advanced na Pagpaplano ng Pangangalaga – pagdodokumento ng iyong mga kahilingan sa pangangalagang pangkalusugan