ALERTO NG PASYENTE: Kung nagpositibo ka sa COVID sa nakalipas na 14 na araw , mangyaring abisuhan kami at muling iiskedyul ang iyong appointment. Ang online na COVID pre-screening ay KINAKAILANGAN 72 oras bago ang iyong appointment. Mangyaring CLICK HERE para makumpleto ang questionnaire. Kailangan pa rin ng mask sa lahat ng opisina. Impormasyon tungkol sa COVID-19 .  

Multiple myeloma

Multiple myeloma

Nagsisimula ang Myeloma kapag ang isang plasma cell ay nagiging abnormal. Ang abnormal na selula ay nahahati upang gumawa ng mga kopya ng sarili nito. Ang mga bagong selula ay nahati nang paulit-ulit, na gumagawa ng higit at higit pang mga abnormal na mga selula. Ang mga abnormal na selula ng plasma na ito ay tinatawag na mga selulang myeloma.

Sa paglipas ng panahon, ang mga selula ng myeloma ay nakolekta sa utak ng buto. Maaari nilang masira ang solidong bahagi ng buto. Kapag nakolekta ang mga myeloma cell sa ilan sa iyong mga buto, ang sakit ay tinatawag na "multiple myeloma." Ang sakit na ito ay maaari ring makapinsala sa iba pang mga tisyu at organo, tulad ng mga bato.

Ang mga selulang myeloma ay gumagawa ng mga antibodies na tinatawag na mga protina ng M at iba pang mga protina. Ang mga protina na ito ay maaaring mangolekta sa dugo, ihi, at mga organo.