ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Pangalawang Opinyon

Paggamot sa Kanser Ikalawang Opinyon

Kapag nahaharap ka sa isang desisyon tulad ng kung saan tatanggap ng paggamot sa kanser at kung anong plano sa paggamot ang susundin, gusto mong maging kumpiyansa sa iyong desisyon at kumportable sa mga espesyalista sa kanser na mag-aalaga sa iyo at sa iyong pamilya sa buong karanasang ito.

Ang mga espesyalista sa kanser ay hindi dapat masaktan kapag nakakuha ka ng pangalawang opinyon, at hindi ka dapat mag-alala na ang isa sa mga doktor ay magalit kung hindi mo sila pipiliin. Sa katunayan, kung sila ay nasaktan dapat mong gawin iyon bilang isang senyales na marahil ay kailangan mong humingi ng paggamot sa ibang lugar.

Mayroon kang mga pagpipilian kapag naghahanap ng pinakamahusay na mga pagpipilian para sa paggamot sa kanser. Panoorin ang video sa ibaba upang malaman kung bakit mahalagang makakuha ng pangalawang opinyon sa paggamot sa kanser.

Sa Virginia Oncology Associates , gusto ng aming mga espesyalista sa kanser, nars, at kawani ng suporta na magpagamot ka kung saan ka pinakakomportable. Kaya naman hinihikayat namin ang mga pasyente na humingi ng pangalawang opinyon. Kung nakipag-usap ka na sa isang espesyalista sa kanser sa ibang pagsasanay, mangyaring huwag mag-atubiling mag-iskedyul ng appointment sa pangalawang opinyon sa isang oncologist sa isa sa aming mga tanggapan na matatagpuan sa Virginia Beach, Norfolk, Hampton, Newport News, Williamsburg, Chesapeake, Suffolk, at Elizabeth City na pinaka-maginhawa para sa iyo.

Ano ang Aasahan sa Paghirang sa Pangalawang Opinyon

Siguraduhing dalhin ang mga sumusunod na bagay. Sa panahon ng appointment sa pangalawang opinyon, malamang na naisin ng oncologist na suriin ang:

  • Ang iyong mga medikal na rekord na kinabibilangan ng diagnosis at yugto
  • Pinakabagong resulta ng pagsusuri sa dugo
  • Anumang mga larawan tulad ng mga CT, MRI o PET Scan
  • Mga resulta ng biopsy
  • Ang plano ng paggamot na inirerekomenda

Kung may kailangan pa, iuutos nila na gawin ito.

Batay sa impormasyong magagamit sa kanila, sasabihin sa iyo ng oncologist kung sumasang-ayon sila sa inirerekumendang plano sa paggamot o kung may iba pa silang iminumungkahi batay sa kanilang karanasan, pananaliksik, mga publikasyong nabasa nila at/o mga resulta na kanilang naranasan. kasama ang mga ibang tao.

Sa karamihan ng mga kaso, ang pangalawang opinyon ay nagbibigay sa mga pasyente ng kumpiyansa na kailangan nila upang magsimula ng isang programa sa paggamot. Kung mas komportable ka sa isang partikular na pangkat ng pangangalagang pangkalusugan at ang kanilang setting ng paggamot kaysa sa isa pa, inirerekomenda naming pumunta ka doon. Kung pipiliin mo ang pangalawang doktor, magalang na sabihin sa unang doktor kung ano ang iyong napagpasyahan sa pamamagitan ng pagtawag sa opisina at pagsasabi sa front desk staff ng iyong desisyon.

Pagbabayad at Seguro

Karamihan sa mga kompanya ng seguro ay sasakupin ang pagtatasa ng pangalawang opinyon. Kung hindi ka sigurado, hilingin sa scheduler sa pangalawang cancer treatment center na suriin ka at ipapaalam nila sa iyo kung may bayad na iba sa ibang pagbisita ng doktor.