ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Mga Form ng Pasyente

Mga Form ng Pasyente

Nagsusumikap kaming gawin ang iyong pagbisita sa amin bilang walang stress hangga't maaari. Sa iyong unang pagbisita, hihilingin sa iyo na kumpletuhin ang ilang mga form. Upang makatipid ng oras, maaari kang mag-download, kumpletuhin at dalhin sila sa iyong appointment. Makakatanggap ka rin ng link sa pamamagitan ng text o email upang punan ang form ng Health History sa elektronikong paraan, na makakatipid ng oras pagdating mo sa aming opisina. Dapat mong kumpletuhin ang karamihan ng impormasyon at ipadala ito pabalik sa amin bago ang iyong appointment.

Mga bagong link ng packet ng pasyente (Ingles at Espanyol):  

Lahat ng mga form ng pasyente: 

Mangyaring tandaan din na dalhin sa iyo ang mga sumusunod na item:

  • Lahat ng medical insurance card at reseta card
  • Insurance Referral mula sa iyong Pangunahing Care Physician
  • Kopya ng iyong mga medikal na rekord

Ang Virginia Oncology Associates ay gumagamit ng isang awtomatikong sistema ng paalala sa appointment na tatawag o magte-text dalawang araw ng negosyo bago ang iyong appointment upang kumpirmahin ang oras at lokasyon. Kung hindi mo magawang panatilihin ang isang nakaiskedyul na appointment, mangyaring tumawag sa opisina sa lalong madaling panahon upang mag-reschedule.

Salamat sa pagpili sa Virginia Oncology Associates para sa iyong pangangalaga at inaasahan naming matugunan at mapagsilbihan ka.