ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Para sa mga Medikal na Propesyonal

Checklist ng Mga Kinakailangang Rekord na Medikal

Nasa ibaba ang checklist para sa mga medikal na rekord na kakailanganin namin bago ang unang pagbisita ng pasyente. Mangyaring hanapin ang diagnosis na pinakamahusay na tumutugma sa iyong pasyente. Ang pagbibigay ng lahat ng naaangkop na tala sa isang napapanahong paraan ay makakatulong na mapabilis ang lahat ng mga proseso, na gawing mas mabilis ang pag-access sa pangangalaga.

Pagbisita sa Oncology*:

 • DIAGNOSIS
 • Nagre-refer ng mga tala ng doktor, paunang konsultasyon, mga tala sa operasyon, mga tala ng pamamaraan, anumang mga rekord ng ospital at isang kopya ng mga kasalukuyang gamot ng pasyente
 • Lahat ng ulat sa radiology (chest x-ray, CT, MRI, PET, mammograms, bone scans, EKG, venous doppler, ultrasounds)
 • Pinakabagong gawaing lab (huling 3 pagbisita)
 • Mga ulat sa patolohiya (needle biopsy, ER/PR, Her2Neu)
 • Tumor Marker, kung magagawa, upang tumulong sa pagtatanghal at plano ng paggamot

Mga Pasyente ng GYN*:

Karagdagang Impormasyon na Kailangan para sa mga Pasyente ng GYN:

 • PAP
 • Ultrasound
 • Kung ang pasyente ay nasuri na,
 • Mga Ulat sa Patolohiya
 • Mga Ulat sa Radiology
 • Labs

Pagbisita sa Hematology*:

 • DIAGNOSIS
 • Nagre-refer ng mga tala ng doktor, paunang konsultasyon, mga tala sa operasyon, mga tala ng pamamaraan, anumang mga rekord ng ospital at isang kopya ng mga kasalukuyang gamot ng pasyente
 • Lahat ng ulat sa radiology (chest x-ray, CT, MRI, PET, mammograms, bone scans, EKG, venous doppler, ultrasounds)
 • Lahat ng gawaing lab (CBC - nakaraang 5 taon, lahat ng iba pa - 2 taong kasaysayan)
 • Mga ulat sa patolohiya (needle biopsy, ER/PR, Her2Neu)

*Dapat dalhin ng mga pasyente ng Tri-Care ang kanilang mga medikal na rekord sa isang linggo (limang araw) bago ang unang pagbisita.

Bagong Checklist sa Paghirang ng Genetic Counseling ng Pasyente:

 • Nagre-refer sa huling tala ng doktor
 • Mga resulta/ulat ng genetic testing para sa pasyente at mga kamag-anak, positibo man o negatibo
 • Mga ulat ng patolohiya, para sa mga pasyenteng may diagnosis ng kanser 
 • Huling ulat ng mammogram, kung tapos na
 • Ulat ng colonoscopy at ulat ng patolohiya, kung tapos na
 • Mga resulta ng pagsusuri sa dugo ng PSA, kung tapos na
 • Tala sa konsultasyon ng dermatology, kung tapos na
 • Ulat ng pelvic ultrasound, kung tapos na

Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa aming opisina:

 • Southside (757) 466-8683
 • Peninsula (757) 873-9400

Piliin ang Opsyon "0" upang makipag-usap sa isang kinatawan ng mga medikal na rekord.

Medical Professional Resource Guide: Distress Thermometer