ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Mga Tip sa Paggamot

Mga Tip sa Paggamot sa Kanser

Nandito ang aming staff para bigyan ka at ang iyong pamilya ng suporta sa panahong ito habang nakikipagtulungan ka sa iyong doktor at pangkat ng pangangalagang pangkalusugan.

Ang layunin ng seksyong ito ay bigyan ka ng paunang impormasyon at suporta tungkol sa kanser at kung paano ito maiuugnay sa iyo at sa iyong mga paggamot. Mayroon ding impormasyon sa mga grupo ng suporta, mga programa sa edukasyon, at mga serbisyong sumusuporta na magagamit sa loob ng ating komunidad.

Napagtanto namin na sa una, ang karamihan sa impormasyong ito ay maaaring napakabigat. Ang layunin ay na ikaw o ang iyong pamilya ay magkakaroon ng access sa impormasyon kung gusto mong sumangguni dito ngayon, o marahil sa mga darating na linggo kung mayroon kang mga katanungan. Kung kailangan mo ng impormasyon o may mga alalahanin na hindi mo mahanap na natugunan sa paketeng ito, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong sa iyong nars o manggagamot.

Kami ay nagmamalasakit sa iyo at nais na tiyakin na ikaw at ang iyong pamilya ay nararamdaman na ikaw ay ganap na nalaman at may suporta na kailangan mo.

Mag-click ng paksa sa ibaba para matuto pa. Umaasa kaming nakatulong ang mga tagubiling ito para matugunan ang iyong mga pangangailangan sa isang mahusay, napapanahon at mapagmalasakit na paraan.

Makinig sa aming podcast episode tungkol sa pamamahala ng sintomas ng cancer.

Sa episode na ito ng Cancer Care Connections, si Kara DeMott , Urgent Care Physician Assistant, at Advanced Practice Provider supervisor na may VOA, ay pinaghiwa-hiwalay ang mga karaniwang sintomas na nakikita sa klinika ng pangangalaga ng VOA para sa mga pasyenteng sumasailalim sa paggamot sa cancer. Tinatalakay niya kung paano i-navigate ang madalas na magulong tubig ng pamamahala ng mga side effect sa bahay at kung kailan dapat humingi ng medikal na atensyon. Tune in para sa isang taos-pusong paggalugad ng mga hakbang na ginagawa sa agarang pangangalaga para sa oncology sa VOA, at ang mahabagin, komprehensibong diskarte na kailangan para suportahan ang mga apektado ng cancer.