ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​. Para sa karagdagang impormasyon sa pambansang kakulangan ng dalawang platinum-based na anticancer na gamot, CLICK HERE .

Clinic ng CARE

Urgent CARE (Comprehensive Assessment Rapid Evaluation) Clinic para sa mga Pasyente ng Virginia Oncology Associates

Ang paggamot sa kanser ay kadalasang may mga side effect. Para sa mga pasyente sa Virginia Oncology Associates , mag-iskedyul ng pagbisita sa aming CARE Clinic kung nakakaranas ka ng matinding sintomas tulad ng pagduduwal, pagsusuka, pamamaga ng bagong binti, pantal, impeksyon, o iba pang mga side effect na nauugnay sa iyong paggamot.

Ang lokasyon ng VOA sa Norfolk sa Sentara Brock Cancer Center ay nag-aalok ng agarang pangangalagang medikal para sa mga pasyente ng paggamot sa VOA na may mga appointment sa parehong araw o susunod na araw. Pakitandaan, ang klinika ng CARE ay hindi para sa emergency na pangangalaga. Kung nakakaranas ka ng mga palatandaan ng pananakit ng dibdib, problema sa paghinga, matinding pagdurugo, o iba pang sintomas na nauugnay sa emerhensiya, mangyaring i-dial ang 911

Upang mag-iskedyul ng tawag sa appointment:

(757) 466-8683
Piliin ang Opsyon #5

Lokasyon ng CARE Clinic: 

Brock Cancer Center
6251 E Virginia Beach Blvd.
Norfolk, VA 23502
2nd Floor

Para sa tulong pagkatapos ng mga oras, sa katapusan ng linggo, at sa mga pista opisyal, mangyaring i-page ang aming on-call na healthcare provider.