ALERTO NG PASYENTE: Kung nagpositibo ka sa COVID sa nakalipas na 14 na araw , mangyaring abisuhan kami at muling iiskedyul ang iyong appointment. Ang online na COVID pre-screening ay KINAKAILANGAN 72 oras bago ang iyong appointment. Mangyaring CLICK HERE para makumpleto ang questionnaire. Kailangan pa rin ng mask sa lahat ng opisina. Impormasyon tungkol sa COVID-19 .  

Mga Uri ng Kanser

Mga Uri ng Kanser

Ang kanser ay isang terminong ginagamit para sa mga sakit kung saan ang mga abnormal na selula ay nahahati nang walang kontrol at nagagawang salakayin ang iba pang mga tisyu. Ang mga selula ng kanser ay maaaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng mga sistema ng dugo at lymph.

Ang tatlong paraan ng pagkalat ng kanser sa katawan ay:

  • Sa pamamagitan ng tissue. Ang kanser ay sumalakay sa nakapaligid na normal na tisyu.
  • Sa pamamagitan ng lymph system. Ang kanser ay sumalakay sa lymph system at naglalakbay sa mga lymph vessel patungo sa ibang mga lugar sa katawan.
  • Sa pamamagitan ng dugo. Ang kanser ay sumalakay sa mga ugat at capillary at naglalakbay sa dugo patungo sa ibang mga lugar sa katawan.

Ang cancer ay hindi lang isang sakit kundi maraming sakit. Mayroong higit sa 100 iba't ibang uri ng kanser. Karamihan sa mga kanser ay pinangalanan para sa organ o uri ng selula kung saan sila nagsimula - halimbawa, ang kanser na nagsisimula sa colon ay tinatawag na colon cancer; Ang kanser na nagsisimula sa mga basal na selula ng balat ay tinatawag na basal cell carcinoma.

Ang pinakakaraniwang uri ng kanser ay inilarawan nang detalyado sa site na ito. Ang iba pang uri ng kanser ay matatagpuan sa website ng National Cancer Institute kung saan nagmula ang impormasyon ng sakit sa website na ito.