ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Kanser sa Bato

Kanser sa Bato

Ang kanser sa bato ay isang kanser na nabubuo sa mga tisyu ng mga bato. Kasama sa kanser sa bato ang renal cell carcinoma (kanser na nabubuo sa lining ng napakaliit na tubo sa bato na nagsasala ng dugo at nag-aalis ng mga dumi na produkto) at renal pelvis carcinoma (cancer na nabubuo sa gitna ng bato kung saan nakolekta ang ihi). Kasama rin dito ang Wilms tumor, na isang uri ng cancer sa bato na kadalasang nabubuo sa mga batang wala pang 5 taong gulang.

Diagnosis ng Kanser sa Bato

Alamin ang tungkol sa iba't ibang pagsubok na maaaring gamitin ng aming mga espesyalista sa kanser upang masuri ang kanser sa bato.

Kidney Cancer Staging

Mayroong 4 na yugto ng kanser sa bato. Tutukuyin ng iyong doktor kung anong yugto na ang sakit upang tumulong sa mga desisyon sa opsyon sa paggamot.  

Mga Opsyon sa Paggamot sa Kanser sa Bato

Matuto tungkol sa iba't ibang opsyon sa paggamot para sa kanser sa bato tulad ng operasyon, naka-target na therapy at biological therapy.