ALERTO NG PASYENTE: Kung nagpositibo ka sa COVID sa nakalipas na 14 na araw , mangyaring abisuhan kami at muling iiskedyul ang iyong appointment. Ang online na COVID pre-screening ay KINAKAILANGAN 72 oras bago ang iyong appointment. Mangyaring CLICK HERE para makumpleto ang questionnaire. Kailangan pa rin ng mask sa lahat ng opisina. Impormasyon tungkol sa COVID-19 .  

Hodgkin Lymphoma

Hodgkin Lymphoma

Ang Hodgkin lymphoma ay isang kanser na nagsisimula sa mga selula ng immune system. Ang immune system ay lumalaban sa mga impeksyon at iba pang sakit.

Ang Hodgkin lymphoma ay maaaring magsimula halos kahit saan. Kadalasan, ito ay unang matatagpuan sa isang lymph node sa itaas ng diaphragm, ang manipis na kalamnan na naghihiwalay sa dibdib mula sa tiyan, ngunit ang Hodgkin lymphoma ay maaari ding matagpuan sa isang grupo ng mga lymph node. Minsan nagsisimula ito sa ibang bahagi ng lymphatic system.

Ang Hodgkin lymphoma ay nagsisimula kapag ang isang lymphocyte (karaniwan ay isang B cell) ay nagiging abnormal. Ang abnormal na cell ay tinatawag na Reed-Sternberg cell. 

Ang Reed-Sternberg cell ay nahahati upang gumawa ng mga kopya ng sarili nito. Ang mga bagong selula ay paulit-ulit na naghahati, na gumagawa ng parami nang paraming abnormal na mga selula. Ang mga abnormal na selula ay hindi namamatay kung kailan dapat. Hindi nila pinoprotektahan ang katawan mula sa mga impeksyon o iba pang sakit. Ang pagtatayo ng mga karagdagang selula ay kadalasang bumubuo ng isang masa ng tissue na tinatawag na paglaki o tumor.

Suriin ang seksyong ito upang matuto nang higit pa tungkol sa pag-detect at pag- diagnose ng Hodgkin lymphoma , kabilang ang mga opsyon sa pagtatanghal at paggamot.