ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Hodgkin Lymphoma

Hodgkin Lymphoma Staging

Isinasaalang-alang ng doktor ang mga sumusunod upang matukoy ang yugto ng Hodgkin lymphoma :

  • Ang bilang ng mga lymph node na mayroong Hodgkin lymphoma cells
  • Kung ang mga lymph node na ito ay nasa isa o magkabilang panig ng diaphragm (tingnan ang larawan)
  • Kung ang sakit ay kumalat sa bone marrow, pali, atay, o baga.

Ang mga yugto ng Hodgkin lymphoma

  • Stage I : Ang mga lymphoma cell ay nasa isang lymph node group (tulad ng sa leeg o kili-kili). O, kung ang mga selula ng lymphoma ay wala sa mga lymph node, sila ay nasa isang bahagi lamang ng isang tissue o isang organ
  • Stage II : Ang mga selula ng lymphoma ay nasa hindi bababa sa dalawang grupo ng lymph node sa parehong bahagi ng (sa itaas man o sa ibaba) ng diaphragm. O, ang mga lymphoma cell ay nasa isang bahagi ng isang tissue o isang organ at ang mga lymph node malapit sa organ na iyon (sa parehong bahagi ng diaphragm). Maaaring may mga lymphoma cell sa ibang mga grupo ng lymph node sa parehong bahagi ng diaphragm.
  • Stage III : Ang mga lymphoma cell ay nasa mga lymph node sa itaas at ibaba ng diaphragm. Ang lymphoma ay maaari ding matagpuan sa isang bahagi ng tissue o organ (tulad ng atay, baga, o buto) malapit sa mga lymph node group na ito. Maaari rin itong matagpuan sa pali.
  • Stage IV : Ang mga selula ng lymphoma ay matatagpuan sa ilang bahagi ng isa o higit pang mga organo o tisyu. O, ang lymphoma ay nasa isang organ (gaya ng atay, baga, o buto) at nasa malayong mga lymph node.
  • Paulit- ulit : Ang sakit ay bumabalik pagkatapos ng paggamot.

Bilang karagdagan sa mga numero ng yugto na ito, maaari ring ilarawan ng iyong doktor ang yugto bilang A o B:

  • A : Hindi ka nagkaroon ng pagbaba ng timbang, mga pawis sa gabi, o lagnat.
  • B : Nagkaroon ka ng pagbaba ng timbang, pawis sa gabi, o lagnat.