ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Pagsusuri ng Genetic

Genetic Testing para sa Panganib sa Kanser

Ano ang Genetic Testing?

Bagama't walang makapaghuhula kung talagang magkakaroon ka ng cancer, magagamit ang genetic testing sa pamamagitan ng Virginia Oncology Associates upang matukoy ang mga nasa mas mataas na panganib dahil sa minanang mutation ng gene (mga pagbabago).

Ang genetic testing ay iniutos na tumulong sa pagtukoy ng pinaghihinalaang genetic na kundisyon na maaaring maglagay sa iyo sa mas mataas na panganib na magkaroon ng mga kanser gaya ng kanser sa suso , kanser sa ovarian, kanser sa colon, kanser sa prostate at iba pa. Ang mga genetic counselor sa Virginia Oncology Associates maingat na suriin ang mga resulta ng pagsusulit at pagkatapos ay mag-iskedyul ng oras upang talakayin ang mga ito. Tatalakayin nila ang mga potensyal na pagbabago sa screening ng kanser sa pagsisikap na mapababa ang panganib para sa kanser o mapabuti ang posibilidad ng maagang pagtuklas. Matutulungan din nila ang iyong mga kamag-anak na matukoy kung dapat nilang isaalang-alang ang genetic testing.

Paano Ginagawa ang Cancer Genetic Testing?

Ang genetic testing ay iniutos ng isang doktor, advanced practice provider o genetic counselor. Karaniwang ginagawa ang pagsusuri sa pamamagitan ng regular na pag-drawing ng dugo o sample ng laway sa sandaling pumirma ka sa isang form ng pahintulot. Hahanapin ng mga technician ang mga partikular na abnormalidad sa iyong mga gene na nauugnay sa isang minanang cancer syndrome . Karaniwang bumabalik ang mga resulta sa loob ng 2 hanggang 3 linggo at sinusuri kasama ng genetic counselor sa panahon ng post-test follow up appointment. Pagkatapos ay ibabahagi ang mga resulta sa iyong doktor.

Dapat ba Akong Kumuha ng Genetic Testing para sa Kanser?

Bagama't kapaki-pakinabang ang pagsusuri sa pag-unawa sa iyong mga panganib ng minanang mga kanser, hindi lahat ay isang mainam na kandidato. Ginagamit ang pagsusuri sa genetic na kanser upang matukoy kung mayroon kang partikular na genetic mutations na maaaring mamana sa pamamagitan ng isang gene; marami sa mga ito ay nangyayari sa mga pamilyang may partikular na medikal na kasaysayan. 

Genetic Counseling

Ang mga sertipikadong genetic counselor sa Virginia Oncology Associates ay tutulong sa iyo na mag-navigate sa masalimuot na kasaysayan ng medikal ng pamilya, at tumulong na matukoy kung ang pagsusuri sa genetic na kanser ay tama para sa iyo.

Anong Mga Uri ng Kanser ang Maaaring Matukoy sa Pamamagitan ng Genetic Testing?

Mayroong 50+ uri ng hereditary cancer syndromes, ngunit ang dalawang pinakakaraniwang uri na maaaring matukoy ng genetic testing ng cancer ay:

  1. Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome na kadalasang nauugnay sa breast cancer, ovarian cancer, fallopian tube cancer, pancreatic cancer, melanoma, at prostate cancer
  2. Lynch Syndrome na kadalasang nauugnay sa colorectal cancer

Mga Pros and Cons ng Genetic Testing

Mayroong tiyak na mga benepisyo para sa pagpapasuri para sa namamana na mga sindrom ng kanser, ngunit dapat mo ring malaman ang mga limitasyon na maaaring mangyari. Halimbawa, ang isang positibong resulta, ay hindi nangangahulugang magkakaroon ka ng cancer; gayunpaman, kung ang isang positibong resulta ay magpapabigat sa iyo at magpapataas ng stress at pagkabalisa, kailangan mong gawin itong bahagi ng iyong pagsasaalang-alang bago ang pagsubok.

At-Home Genetic Testing Kits

Basahin ang opisyal na pahayag mula sa The National Society of Genetic Counselors (NSGC) tungkol sa mga at-home genetic testing kit.

I-download ang Aming Namamana na Programang Kanser na PDF

Dalhin ang kaunting impormasyon sa seksyong ito sa pamamagitan ng pag-download ng aming Hereditary Risk Assessment Program brochure.

Mga Paksa sa Pagsusuri ng Genetic