ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Pagsusuri ng Genetic

Genetic Counseling

Ang genetic counseling ay isang proseso ng pagsusuri at pag-unawa sa panganib ng isang tao na magkaroon ng isang minanang kondisyong medikal. Genetic na pagpapayo sa Virginia Oncology Associates ay karaniwang ginagawa ng isang sertipikadong genetic counselor. 

Kilalanin ang Aming Mga Genetic na Tagapayo

Ang mga genetic counselor ay may mahalagang papel dahil ang kanilang malawak na pagsasanay ay nagbibigay-daan sa kanila na magpakita ng kumplikadong impormasyon sa mga pasyente at kanilang mga pamilya sa paraang madaling maunawaan, na nagpapahintulot sa pasyente at sa kanilang pamilya na gumawa ng mga desisyon na sa tingin nila ay pinakamahusay.

Mga sesyon ng genetic counseling sa Virginia Oncology Associates karaniwang tumatagal kahit saan mula 45-60 minuto. Ang iyong genetic counselor ay magpapakita ng mga siyentipikong konsepto, sa mga nauunawaang termino, na tumutuon sa mga tanong at alalahanin na nauugnay sa iyong panganib para sa kanser o isang minanang cancer syndrome . Ang layunin ng genetic counseling ng cancer ay magbigay ng malinaw at klinikal na nauugnay na impormasyon tungkol sa genetic risk factor sa isang sumusuporta at komportableng kapaligiran.

Bilang bahagi ng aming pinagsama-samang pangkat ng pangangalaga sa kanser, ang aming mga sertipikadong genetic counselor ay magbibigay ng impormasyon at suporta sa mga pasyente at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng:

  • Edukasyon tungkol sa kung paano gumaganap ang genetika sa panganib ng kanser
  • Pagtatasa ng panganib ng isang genetic disorder sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa family history at pagsusuri ng mga medikal na rekord
  • Talakayan ng medikal, panlipunan, at etikal na epekto ng genetic testing
  • Interpretasyon ng mga resulta ng genetic testing at medikal na data
  • Pagpapaliwanag ng mga posibleng paggamot o mga hakbang sa pag-iwas

Isinasagawa ang pagsisiyasat sa mga benepisyo para sa bawat pasyenteng nagsagawa ng pagsusuri. Tatalakayin ito ng genetic counselor nang mas detalyado sa panahon ng appointment. Ang pagpapasya kung magkakaroon ng genetic cancer testing o hindi ay isang personal na pagpipilian na maaaring gawin sa oras ng session ng pagpapayo o sa hinaharap na petsa.

Ang aming mga manggagamot, advanced practice provider, at genetic counselor ay maaaring makatulong na matukoy kung ang genetic cancer testing ay tama para sa iyo. Upang gumawa ng appointment, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa lokasyong pinakakombenyente para sa iyo:

Tama ba sa Iyo ang Genetic Testing?

Magsimula sa pamamagitan ng pagkuha ng aming online na palatanungan upang makita kung natutugunan mo ang pamantayan para sa genetic na pagsubok. 

Genetic Testing Questionnaire


Ang genetic counselor, si Tifany Lewis ay tumatalakay sa halaga ng genetic testing bilang gabay para sa paggamot sa cancer at kung paano pinangangasiwaan ng VOA ang proseso ng genetic testing para sa mga pasyenteng na-diagnose na may cancer sa panahon ng pandemya. 

Manood ng Video