ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Pagsusuri ng Genetic

Paano Ginagawa ang Genetic Testing?

Ang genetic testing ay iniutos ng isang doktor, advanced practice provider o genetic counselor . Kapag ang pasyente ay pumirma sa isang form ng pahintulot para sa genetic na pagsusuri, isang sample ng dugo o laway ay kinokolekta at ipinadala sa isang laboratoryo para sa pagsusuri. Maghahanap ang mga technician ng mga partikular na pagbabago sa iyong mga gene na nauugnay sa isang minanang cancer syndrome . Karaniwang bumabalik ang mga resulta sa loob ng 2 hanggang 3 linggo at sinusuri kasama ng genetic counselor sa panahon ng post-test follow up appointment. Pagkatapos ay ibabahagi ang mga resulta sa iyong doktor.

Kunin ang aming online na talatanungan sa ibaba upang makita kung natutugunan mo ang pamantayan para sa genetic testing: 

Genetic Testing Questionnaire