ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Pagsusuri ng Genetic

Alerto ng Pasyente Tungkol sa Genetic Testing

Virginia Oncology Associates kamakailan ay nalaman ang isang pamamaraan ng pandaraya ng Medicare tungkol sa genetic testing. Ang mga pasyente ng Medicare, na may diagnosis ng kanser, ay tinatarget ng mga scammer at nag-aalok ng genetic testing sa pamamagitan ng cheek swab pagkatapos ibigay ang kanilang personal na impormasyon sa Medicare. Ang mga scammer ay gumagamit ng impormasyon ng Medicare ng mga pasyente upang gumawa ng panloloko at/o tukuyin ang pagnanakaw. Virginia Oncology Associates hindi kailanman uupa o papayagan ang isang kumpanya na "malamig" na tawagan ka at mag-alok ng genetic testing. Kung nakipag-ugnayan sa iyo ang isang tao na nag-aalok ng genetic testing sa pamamagitan ng telepono, o ang isang kit ay ipinadala sa iyong tahanan, nang hindi mo pa nalalaman, tanggihan ang tawag at ibalik ang kit sa nagpadala. Huwag ibigay ang alinman sa iyong protektadong impormasyon sa telepono at makipag-ugnayan kaagad sa aming opisina para sa anumang alalahanin. Maaari mo ring iulat ang anumang mga kahina-hinalang tawag sa Medicare sa 1-800- MEDICARE (800) 633-4227.