ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Pagsusuri ng Genetic

Anong Uri ng mga Kanser ang maaari mong Pagsusuri sa Genetic?

Ang cancer ay nahahati sa tatlong pangkalahatang kategorya: Sporadic, Familial, at Hereditary. Ang karamihan ng kanser ay kalat-kalat (65%) at walang alam na dahilan. Maraming iba't ibang mga kadahilanan ang maaaring mag-ambag sa kung ang isang tao ay makakakuha ng kanser o hindi. Minsan ang mga tao sa parehong pamilya ay nagbabahagi ng magkatulad na mga kadahilanan ng panganib sa isa't isa. Kapag nangyari ito, maaaring makaapekto ang cancer sa maraming indibidwal sa iisang pamilya at tinutukoy bilang familial cancer (25-30% ng cancer). 5-10% lamang ng lahat ng cancer ang itinuturing na namamana. Ang namamana na kanser ay kadalasang sanhi ng isang pagbabago sa isang gene na nauugnay sa kanser. Ang taong nagmamana ng pagbabagong ito ay may namamana na cancer syndrome at nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng partikular na mga kanser. Maraming iba't ibang hereditary cancer syndromes, gayunpaman, ang dalawang pinakakaraniwan ay: 

 1. Hereditary Breast and Ovarian Cancer syndrome
 2. Lynch syndrome

Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome

Hereditary Breast and Ovarian Cancer syndrome is caused by inherited gene changes in BRCA1 and BRCA2.  Inherited changes in these genes increase the risk of breast cancer, ovarian cancer, fallopian tube cancer, pancreatic cancer, melanoma, and prostate cancer. Cancers associated with changes in these genes may occur at an unusually early age (<50).

Dahil ang mga pagbabago sa gene ng BRCA1 at BRCA2 ay medyo bihira sa pangkalahatang populasyon, inirerekomenda lamang ang genetic testing kung ang indibidwal at/o family history ng tao ay nagmumungkahi ng posibleng pagkakaroon ng pagbabago ng gene ng BRCA.

Kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay nakakatugon sa alinman sa mga sumusunod na pamantayan, angkop na makipag-usap sa isang genetic counselor: 

 • Ang kanser sa suso ay nasuri bago ang edad na 50 taon
 • Kanser sa magkabilang suso (bilateral disease)
 • Maramihang mga primatie, halimbawa, kanser sa suso at kanser sa ovarian sa iisang indibidwal
 • Ovarian cancer o fallopian tube cancer (anumang edad)
 • Isang lalaki sa pamilya na na-diagnose na may breast cancer
 • Triple negatibong kanser sa suso sa o bago ang edad na 60 taon
 • Ashkenazi Jewish ancestry at isang personal at/o family history ng breast cancer, ovarian cancer, o pancreatic cancer.
 • Tatlo o higit pang mga kamag-anak na na-diagnose sa anumang edad na may kanser sa suso, kanser sa pancreas, o agresibong kanser sa prostate (ang agresibong kanser sa prostate ay may marka ng Gleason na 7 o mas mataas).

Lynch Syndrome

Ang Lynch syndrome, na tinatawag ding Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (HNPCC), ay sanhi ng pagbabago sa isa sa limang gene: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, o EPCAM. Ang pagbabago sa alinman sa mga gene na ito ay nagpapataas ng panganib ng isang tao na magkaroon ng colon cancer , rectal cancer , endometrial (uterine) cancer , at ilang iba pang cancer sa colorectal region. Kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay nakakatugon sa alinman sa mga sumusunod na pamantayan, angkop na makipag-usap sa isang genetic counselor:

 • Kilalang Lynch syndrome mutation sa pamilya
 • Individual diagnosed with colorectal or endometrial cancer <50y
 • Indibidwal na may maraming colorectal o endometrial na kanser
 • Family history ng tatlo o higit pang malalapit na kamag-anak na may colorectal o endometrial cancer sa anumang edad”

Ang pagsagot sa aming online na talatanungan ay ang unang hakbang patungo sa pag-alam kung natutugunan mo ang pamantayan para sa genetic testing.

Genetic Testing Questionnaire