ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Kanser sa Bato

Kidney Cancer Staging

Kung masuri ang cancer sa bato , kailangang matutunan ng iyong doktor ang lawak (yugto) ng sakit upang matulungan kang pumili ng pinakamahusay na paggamot. Ang yugto ay batay sa laki ng tumor sa bato at kung ang kanser ay sumalakay sa mga kalapit na tisyu o kumalat sa ibang bahagi ng katawan.

Mga Pagsusuri na Ginamit sa Pagtatala ng Kanser sa Bato

Maaaring mag-order ang iyong doktor ng isa o higit pang mga pagsusuri:

  • Mga pagsusuri sa dugo : Maaaring suriin ng iyong doktor ang mga sangkap sa iyong dugo. Ang ilang mga taong may kanser sa bato ay may mataas na antas ng calcium o LDH. Ang isang pagsusuri sa dugo ay maaari ring ipakita kung gaano kahusay gumagana ang iyong atay.
  • Chest x-ray : Ang x-ray ng dibdib ay maaaring magpakita ng tumor sa iyong baga.
  • CT scan : Ang mga CT scan ng iyong dibdib at tiyan ay maaaring magpakita ng kanser sa iyong mga lymph node, baga, o saanman.
  • MRI : Ang MRI ay maaaring magpakita ng kanser sa iyong mga daluyan ng dugo, mga lymph node, o iba pang mga tisyu sa tiyan.

Kapag ang kanser ay kumalat mula sa orihinal nitong lugar patungo sa ibang bahagi ng katawan, ang bagong tumor ay may parehong uri ng abnormal na mga selula at kapareho ng pangalan ng pangunahing (orihinal) na tumor. Halimbawa, kung ang kanser sa bato ay kumakalat sa isang baga, ang mga selula ng kanser sa baga ay talagang mga selula ng kanser sa bato. Ang sakit ay metastatic na kanser sa bato, hindi kanser sa baga. Ito ay itinuturing bilang kanser sa bato, hindi bilang kanser sa baga.

Mga Yugto ng Kanser sa Bato

Ito ang mga yugto ng cancer sa bato:

  • Stage I : Ang tumor ay hindi hihigit sa isang bola ng tennis (halos 3 pulgada o humigit-kumulang 7 sentimetro). Ang mga selula ng kanser ay matatagpuan lamang sa bato.
  • Stage II : Ang tumor ay mas malaki kaysa sa isang bola ng tennis. Ngunit ang mga selula ng kanser ay matatagpuan lamang sa bato.
  • Stage III : Ang tumor ay maaaring maging anumang laki. Kumalat na ito sa kahit isang malapit na lymph node. O ito ay lumaki sa pamamagitan ng bato upang maabot ang kalapit na mga daluyan ng dugo.
  • Stage IV : Lumaki ang tumor sa pamamagitan ng layer ng fatty tissue at ang panlabas na layer ng fibrous tissue na pumapalibot sa kidney. O ang mga selula ng kanser ay kumalat sa kalapit na mga lymph node o sa mga baga, atay, buto, o iba pang mga tisyu.