ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Multiple myeloma

Multiple Myeloma Staging

Kung ipinapakita ng biopsy na mayroon kang multiple myeloma , kailangang matutunan ng iyong doktor ang lawak (yugto) ng sakit upang magplano ng pinakamahusay na paggamot.

Ang pagtatanghal ay maaaring may kasamang pagkakaroon ng higit pang mga pagsubok:

 • Mga pagsusuri sa dugo : Para sa pagtatanghal, isinasaalang-alang ng doktor ang mga resulta ng mga pagsusuri sa dugo, kabilang ang albumin at beta-2-microglobulin.
 • CT scan : Ang isang x-ray machine na naka-link sa isang computer ay kumukuha ng serye ng mga detalyadong larawan ng iyong mga buto.
 • MRI : Ang isang malakas na magnet na naka-link sa isang computer ay ginagamit upang gumawa ng mga detalyadong larawan ng iyong mga buto.

Maaaring ilarawan ng mga doktor ang maramihang myeloma bilang:

 • Umuusok
 • Stage I multiple myeloma
  Sa stage I multiple myeloma, ang mga antas ng dugo ay ang mga sumusunod:
  • ang antas ng beta-2-microglobulin ay mas mababa sa 3.5 mg/L; at
  • Ang antas ng albumin ay 3.5 g/dL o mas mataas.
 • Stage II multiple myeloma
  Sa stage II multiple myeloma, ang mga antas ng dugo ay nasa pagitan ng mga antas para sa stage I at stage III.
 • Stage III multiple myeloma 
  Sa stage III multiple myeloma, ang antas ng dugo ng beta-2-microglobulin ay 5.5 mg/L o mas mataas at ang pasyente ay mayroon ding isa sa mga sumusunod:
  • mataas na antas ng lactate dehydrogenase (LDH); o
  • ilang mga pagbabago sa mga chromosome.

Isinasaalang-alang ng yugto kung ang kanser ay nagdudulot ng mga problema sa iyong mga buto o bato. Ang umuusok na multiple myeloma ay maagang sakit na walang anumang sintomas. Halimbawa, walang pinsala sa buto. Ang maagang sakit na may mga sintomas (tulad ng pinsala sa buto) ay ang Stage I. Ang Stage II o III ay mas advanced, at mas maraming myeloma cell ang matatagpuan sa katawan.