ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Tungkol sa atin

Modelo ng Pangangalaga sa Oncology

Virginia Oncology Associates ay napili upang lumahok sa Modelo ng Pangangalaga sa Oncology, isang modelo ng paghahatid ng pangangalaga na sumusuporta at naghihikayat sa mas mataas na kalidad, mas maayos na pangangalaga sa kanser. Ang Modelo ng Pangangalaga sa Oncology ay isa sa mga unang modelo ng pangangalaga sa espesyalidad na pinamumunuan ng doktor mula sa The Centers for Medicare & Medicaid Services at bumubuo sa mga aral na natutunan mula sa iba pang mga makabagong programa at modelo ng pribadong sektor. Ang Oncology Care Model ay naghihikayat ng mga kasanayan na pahusayin ang pangangalaga at babaan ang mga gastos sa pamamagitan ng episode at performance-based na mga pagbabayad na nagbibigay gantimpala sa mataas na kalidad na pangangalaga sa pasyente. Narito ang isang listahan ng mga bagay na maaaring maiaalok ng mga kasanayan:

  • Pakikipag-ugnayan sa mga appointment sa mga provider sa loob at labas ng pagsasanay sa oncology upang matiyak ang napapanahong paghahatid ng mga serbisyo sa diagnostic at paggamot;
  • Nagbibigay ng 24/7 na access sa pangangalaga kung kinakailangan;
  • Pag-aayos para sa mga diagnostic scan at pag-follow up sa iba pang miyembro ng medikal na pangkat tulad ng mga surgeon, radiation oncologist, at iba pang mga espesyalista na sumusuporta sa benepisyaryo sa pamamagitan ng kanilang paggamot sa kanser;
  • Tumulong sa paggawa ng mga desisyon sa advanced na pagpaplano ng pangangalaga at pagpaplano ng survivorship; at
  • Pagbibigay ng access sa mga karagdagang mapagkukunan ng pasyente, tulad ng mga emosyonal na grupo ng suporta, mga serbisyo sa pamamahala ng sakit, at mga klinikal na pagsubok.

Para sa karagdagang impormasyon i- download ang aming brochure