ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Kanser sa atay

Pagtatanghal ng Kanser sa Atay

Kapag na-diagnose ang isang pasyente na may kanser sa atay , kailangang matutunan ng doktor ang lawak (yugto) ng sakit upang matukoy ang pinakamahusay, indibidwal na paggamot sa kanser sa atay para sa pasyente. Ang pagtatanghal ay isang pagtatangka upang malaman kung ang kanser ay kumalat, at kung gayon, sa anong mga bahagi ng katawan.

Mga Pagsusuri na Ginamit upang I-stage ang Kanser sa Atay

Upang malaman kung kumalat ang kanser sa atay, maaaring mag-order ang iyong doktor ng isa o higit pa sa mga sumusunod na pagsusuri:

  • CT scan ng dibdib : Madalas ipakita ng CT scan kung ang kanser sa atay ay kumalat na sa mga baga.
  • Bone scan : Ang doktor ay nag-inject ng kaunting radioactive substance sa iyong daluyan ng dugo. Naglalakbay ito sa daluyan ng dugo at nangongolekta sa mga buto. Ang isang makina na tinatawag na scanner ay nakakakita at sumusukat sa radiation. Ang scanner ay gumagawa ng mga larawan ng mga buto. Ang mga larawan ay maaaring magpakita ng kanser na kumalat sa mga buto.
  • PET scan : Nakatanggap ka ng iniksyon ng kaunting radioactive na asukal. Ang radioactive na asukal ay nagbibigay ng mga senyales na kinukuha ng PET scanner. Ang PET scanner ay gumagawa ng larawan ng mga lugar sa iyong katawan kung saan kinukuha ang asukal. Lumilitaw na mas maliwanag ang mga selula ng kanser sa larawan dahil mas mabilis silang kumukuha ng asukal kaysa sa normal na mga selula. Ang PET scan ay nagpapakita kung ang kanser sa atay ay maaaring kumalat.

Mga Yugto ng Kanser sa Atay

Stage I

May isang tumor at hindi ito kumalat sa mga kalapit na daluyan ng dugo.

Stage II

Sa yugtong ito alinman:

  • Isang tumor na kumalat sa kalapit na mga daluyan ng dugo; o
  • Higit sa isang tumor, wala sa mga ito ay mas malaki sa 5 sentimetro.

Stage III

Nahahati sa mga yugto IIIA, IIIB, at IIIC:

  • Stage IIIA - isa sa mga sumusunod ay matatagpuan: higit sa isang tumor na mas malaki sa 5 sentimetro; o isang tumor na kumalat sa isang pangunahing sangay ng mga daluyan ng dugo malapit sa atay.
  • Stage IIIB - may isa o higit pang mga tumor sa anumang laki na mayroong alinman sa: kumalat sa mga kalapit na organo maliban sa gallbladder, o nasira sa lining ng peritoneal cavity.
  • Stage IIIC - ang kanser ay kumalat sa kalapit na mga lymph node.

Stage IV

Ang kanser ay kumalat sa kabila ng atay sa ibang mga lugar sa katawan, tulad ng mga buto o baga. Ang mga tumor ay maaaring may anumang laki at maaari ring kumalat sa mga kalapit na daluyan ng dugo at/o mga lymph node.

Kapag ang kanser sa atay ay kumalat, ang mga selula ng kanser ay maaaring matagpuan sa mga baga. Ang mga selula ng kanser ay maaari ding matagpuan sa mga buto at sa mga lymph node na malapit sa atay.

Kapag ang kanser ay kumalat mula sa orihinal nitong lugar patungo sa ibang bahagi ng katawan, ang bagong tumor ay may parehong uri ng abnormal na mga selula at kapareho ng pangalan ng pangunahing tumor. Halimbawa, kung ang kanser sa atay ay kumakalat sa mga buto, ang mga selula ng kanser sa mga buto ay talagang mga selula ng kanser sa atay. Ang sakit ay metastatic liver cancer, hindi bone cancer. Ito ay itinuturing bilang kanser sa atay, hindi kanser sa buto. Minsan tinatawag ng mga doktor ang bagong tumor na "malayo" o metastatic na sakit.