ALERTO NG PASYENTE: Kung nagpositibo ka sa COVID sa nakalipas na 14 na araw , mangyaring abisuhan kami at muling iiskedyul ang iyong appointment. Ang online na COVID pre-screening ay KINAKAILANGAN 72 oras bago ang iyong appointment. Mangyaring CLICK HERE para makumpleto ang questionnaire. Kailangan pa rin ng mask sa lahat ng opisina. Impormasyon tungkol sa COVID-19 .  

Kalendaryo ng mga Kaganapan

Tingnan ang Buwan

Pancreatic Cancer Support Group

Petsa: Miyerkules, Mar 15, 2023
Oras: 7:00 pm - 8:00 pm

Thalia United Methodist Church

4321 Virginia Beach Blvd.

Virginia Beach, VA 23452

Ang grupong ito ay nagbibigay ng suporta at impormasyon sa mga kalalakihan at kababaihan na na-diagnose na may pancreatic cancer. Ang mga asawa, pamilya at tagapag-alaga ay malugod na tinatanggap. Ang mga pagpupulong ay hindi pormal at kasama ang mga update ng dadalo at pangkalahatang mga talakayan na may kinalaman sa pancreatic cancer.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan kay Jim Sullivan sa (757) 499-8083 o Christa Brakob sa (757) 470-8424.

Mga Paparating na Pangyayari:

  • Miyerkules, Abril 19, 2023 nang 7:00pm
  • Miyerkules, Mayo 17, 2023 nang 7:00pm
  • Miyerkules, Hunyo 21, 2023 nang 7:00pm
  • Miyerkules, Hulyo 19, 2023 nang 7:00pm