ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Leukemia

Diagnosis ng Leukemia

Pag-detect at Pag-diagnose ng Leukemia

Ang mga doktor kung minsan ay nakakahanap ng leukemia pagkatapos ng regular na pagsusuri sa dugo. Kung mayroon kang mga sintomas na nagmumungkahi ng leukemia, susubukan ng iyong doktor na alamin kung ano ang nagiging sanhi ng mga problema. Maaaring magtanong ang iyong doktor tungkol sa iyong personal at family medical history. Kung pinaghihinalaan ng iyong doktor na ikaw ay may leukemia, maaari ka nilang utusan na magkaroon ng isa o higit pa sa mga sumusunod na pagsusuri:

  • Pisikal na pagsusulit : Sinusuri ng iyong doktor ang namamagang mga lymph node, pali, o atay.
  • Mga pagsusuri sa dugo : Ang lab ay gumagawa ng kumpletong bilang ng dugo upang suriin ang bilang ng mga puting selula ng dugo, pulang selula ng dugo, at mga platelet. Ang leukemia ay nagdudulot ng napakataas na antas ng mga puting selula ng dugo. Maaari rin itong magdulot ng mababang antas ng mga platelet at hemoglobin, na matatagpuan sa loob ng mga pulang selula ng dugo.
  • Biopsy : Ang iyong doktor ay nag-aalis ng tissue upang maghanap ng mga selula ng kanser. Ang biopsy ay ang tanging siguradong paraan upang malaman kung ang mga selula ng leukemia ay nasa iyong bone marrow. Bago kunin ang sample, ginagamit ang local anesthesia upang manhid ang lugar. Nakakatulong ito na mabawasan ang sakit. Tinatanggal ng iyong doktor ang ilang bone marrow mula sa iyong hipbone o isa pang malaking buto. Gumagamit ang isang pathologist ng mikroskopyo upang suriin ang tissue para sa mga selula ng leukemia.

Pagkuha ng Bone Marrow

Mayroong dalawang paraan na makakakuha ang iyong doktor ng bone marrow. Ang ilang mga tao ay magkakaroon ng parehong mga pamamaraan sa parehong pagbisita:

  • Bone marrow aspiration : Gumagamit ang doktor ng makapal at guwang na karayom para alisin ang mga sample ng bone marrow.
  • Bone marrow biopsy : Gumagamit ang doktor ng napakakapal at guwang na karayom para alisin ang isang maliit na piraso ng buto at bone marrow.

Iba pang mga Pagsusuri na Ginamit upang Masuri ang Leukemia

Ang mga pagsusuri na iniutos ng iyong doktor para sa iyo ay nakadepende sa iyong mga sintomas at uri ng leukemia. Maaaring mayroon kang iba pang mga pagsubok:

  • Cytogenetics : Tinitingnan ng lab ang mga chromosome ng mga cell mula sa mga sample ng dugo, bone marrow, o lymph node. Kung natagpuan ang mga abnormal na chromosome, maaaring ipakita ng pagsusuri kung anong uri ng leukemia ang mayroon ka. Halimbawa, ang mga taong may CML ay may abnormal na chromosome na tinatawag na Philadelphia chromosome.
  • Spinal tap : Maaaring alisin ng iyong doktor ang ilan sa cerebrospinal fluid (ang likido na pumupuno sa mga puwang sa loob at paligid ng utak at spinal cord). Gumagamit ang doktor ng mahaba at manipis na karayom para alisin ang likido sa ibabang gulugod. Ang pamamaraan ay tumatagal ng mga 30 minuto at isinasagawa gamit ang lokal na kawalan ng pakiramdam. Dapat kang humiga ng patag sa loob ng ilang oras pagkatapos upang maiwasang sumakit ang ulo. Sinusuri ng lab ang likido para sa mga selula ng leukemia o iba pang mga palatandaan ng mga problema.
  • Chest x-ray : Ang x-ray ay maaaring magpakita ng namamaga na mga lymph node o iba pang mga palatandaan ng sakit sa iyong dibdib.