ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Kanser sa thyroid

Pagtatakda ng Kanser sa thyroid

Kung na-diagnose ka na may thyroid cancer , kailangang matutunan ng iyong doktor ang lawak (yugto) ng sakit upang matukoy ang pinakamahusay na mga opsyon sa paggamot na magagamit. Ang pagtatanghal ng dula ay isang maingat na pagtatangka upang malaman ang laki ng nodule, kung ang kanser ay kumalat, at kung gayon, sa anong mga bahagi ng katawan.

Ang kanser sa thyroid ay madalas na kumakalat sa mga lymph node, baga, at buto. Kapag ang kanser ay kumalat mula sa orihinal nitong lugar patungo sa ibang bahagi ng katawan, ang bagong tumor ay may parehong uri ng mga selula ng kanser at kapareho ng pangalan ng orihinal na kanser. Halimbawa, kung ang thyroid cancer ay kumakalat sa baga, ang mga cancer cells sa baga ay talagang thyroid cancer cells. Ang sakit ay metastatic thyroid cancer, hindi lung cancer. Para sa kadahilanang iyon, ito ay itinuturing bilang thyroid cancer, hindi kanser sa baga. Tinatawag ng mga doktor ang bagong tumor na "malayo" o metastatic na sakit.

Maaaring may kasamang isa o higit pa sa mga pagsusuring ito ang pagsisimula ng kanser sa thyroid:

  • Ultrasound : Ang isang pagsusuri sa ultrasound ng iyong leeg ay maaaring magpakita kung ang kanser ay kumalat sa mga lymph node o iba pang mga tisyu na malapit sa iyong thyroid.
  • CT scan : Ang isang x-ray machine na naka-link sa isang computer ay kumukuha ng serye ng mga detalyadong larawan ng mga bahagi sa loob ng iyong katawan. Maaaring ipakita ng CT scan kung ang kanser ay kumalat sa mga lymph node, iba pang bahagi ng iyong leeg, o sa iyong dibdib.
  • MRI : Gumagamit ang MRI ng isang malakas na magnet na naka-link sa isang computer. Gumagawa ito ng mga detalyadong larawan ng tissue. Maaaring tingnan ng iyong doktor ang mga larawang ito sa isang screen o i-print ang mga ito sa pelikula. Maaaring ipakita ng MRI kung ang kanser ay kumalat sa mga lymph node o iba pang mga lugar.
  • Chest x-ray : Ang X-ray ng iyong dibdib ay maaaring magpakita kung ang kanser ay kumalat na sa mga baga.
  • Whole body scan : Maaari kang magpa-scan ng buong katawan upang makita kung ang kanser ay kumalat mula sa thyroid patungo sa ibang bahagi ng katawan. Makakakuha ka ng kaunting radioactive substance. Ang sangkap ay naglalakbay sa daluyan ng dugo. Ang mga selula ng kanser sa thyroid sa ibang mga organo o mga buto ay kumukuha ng sangkap. Ang kanser sa thyroid na kumalat ay maaaring lumabas sa isang buong pag-scan ng katawan.