ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Impormasyon sa Coronavirus

Impormasyon sa Bakuna sa COVID-19

Mga Madalas Itanong Tungkol sa Bakuna sa COVID-19

Sino ang dapat tumanggap ng bakuna?

{caption}
Ang lahat ng walang kontraindikasyon (tingnan sa ibaba), partikular na ang mga matatandang pasyente, mga pasyente na may makabuluhang komorbididad at mga pasyenteng immunocompromised ay dapat tumanggap ng bakuna. Ang oras ng pagbabakuna ay dapat na talakayin sa iyong manggagamot na gumagamot, at ang desisyon ay maaaring mag-iba batay sa likas na katangian ng iyong sakit, at ang paggamot na iyong tinatanggap at natanggap.

Sino ang hindi dapat tumanggap ng bakuna?

Sinumang nagkaroon ng naunang malubhang reaksiyong alerhiya.

Paano ibibigay ang bakuna?

Ang bakuna ay ibibigay sa braso bilang two-shot injection na may pagitan ng 21-28 araw.

Ano ang mga side effect?

{caption}
Ang mga side effect ay katulad ng bakuna laban sa trangkaso, kabilang ang pananakit sa lugar ng iniksyon, pamumula, o pamamaga, pagkapagod at pananakit, lagnat, hindi maganda ang pakiramdam, at namamaga na mga lymph node. Ngunit sa pangkalahatan, ang bakuna ay mahusay na pinahintulutan at ang mga mananaliksik ay patuloy na susundan ang mga kalahok sa pagsubok sa loob ng ilang taon upang makita kung ano ang maaaring maging pangmatagalang epekto. Dahil sa mataas na paghahatid ng COVID-19 sa komunidad at ang potensyal para sa malalang kaso at kamatayan, malamang na mas malaki ang mga benepisyo ng bakuna kaysa sa mga panganib.

Kung ang isang pasyente ay immunocompromised, magkakaroon ba sila ng tugon?

Ang tugon ay maaaring mas mababa kaysa sa isang malusog na indibidwal, ngunit ang isang mas mababang tugon ay mas mahusay kaysa sa wala.

Gaano kabilis pagkatapos ma-diagnose na may impeksyon sa COVID 19 dapat tumanggap ng bakuna ang isang tao?

{caption}
Walang minimal na agwat sa pagitan ng impeksyon at pagbabakuna kapag ang isang pasyente ay gumaling mula sa matinding karamdaman dahil sa COVID. Maaari kang mag-defer ng 90 araw dahil mababa ang panganib para sa muling impeksyon para sa COVID-19 sa panahon.

Nakuha ko na ang aking unang dalawang shot at na-boost. Paano naman ang pang-apat na dosis ng bakuna?

Inirerekomenda ng CDC na ang mga taong may kanser ay makakuha ng IKAAPAT na dosis ng bakuna sa COVID-19. Ang mga pasyente ng cancer ay nahaharap sa mas malaking panganib ng malubhang sakit mula sa COVID-19. Magpabakuna upang mabawasan ang iyong panganib ng impeksyon at mga komplikasyon. Ang mga pasyente ng cancer na tumatanggap ng paggamot o may katamtaman hanggang sa malubhang kondisyon na immunocompromising ay lubos na hinihikayat na kumuha ng IKAAPAT na dosis. Mangyaring makipag-usap sa iyong manggagamot tungkol sa kanilang rekomendasyon.
 

Makakakuha pa ba ng bakuna ang isang pasyente kung kasalukuyang positibo sa COVID-19?

Hindi. Gayunpaman, ang pagsusuri ay hindi karaniwang inirerekomenda bago ang pagbabakuna.

Kailangan ko pa bang magsuot ng maskara pagkatapos mabakunahan?

{caption}
Ang isang taong nabakunahan ay maaari pa ring magkaroon ng virus at maipasa ito sa iba. At ang ilang mga tao ay hindi maaaring o hindi mabakunahan. Kaya naman mahalagang protektahan ang iyong sarili at ang iba sa pamamagitan ng patuloy na pagsusuot ng maskara, pag-iwas sa mga matataong lugar at malalaking pagtitipon, at ugaliin ang mabuting kalinisan.