ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Endometrial cancer

Endometrial Cancer Staging

Kung ang isang pasyente ay na-diagnose na may uterine o endometrial cancer , kakailanganing matutunan ng doktor ang lawak (yugto) ng sakit upang matulungan kang pumili ng pinakamahusay na paggamot. Ang yugto ay batay sa kung ang kanser ay sumalakay sa mga kalapit na tisyu o kumalat sa ibang bahagi ng katawan.

Kapag ang kanser ay kumalat mula sa orihinal nitong lugar patungo sa ibang bahagi ng katawan, ang bagong tumor ay may parehong uri ng abnormal na mga selula at kapareho ng pangalan ng pangunahing (orihinal) na tumor. Halimbawa, kung ang kanser sa matris ay kumakalat sa baga, ang mga selula ng kanser sa baga ay talagang mga selula ng kanser sa matris. Ang sakit ay metastatic uterine cancer, hindi lung cancer. Ito ay itinuturing bilang kanser sa matris, hindi bilang kanser sa baga. Minsan tinatawag ng mga doktor ang bagong tumor na "malayong" sakit.

Paano Matukoy ang Yugto ng Endometrial Cancer

Upang malaman kung ang kanser sa matris ay kumalat, ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng isa o higit pang mga pagsusuri:

  • Mga pagsusuri sa lab : Maaaring ipakita ng isang Pap test kung ang mga selula ng kanser ay kumalat sa cervix, at maaaring ipakita ng mga pagsusuri sa dugo kung gaano kahusay gumagana ang atay at bato. Gayundin, maaaring mag-order ang iyong doktor ng pagsusuri sa dugo para sa isang substance na kilala bilang CA-125. Ang kanser ay maaaring magdulot ng mataas na antas ng CA-125.
  • Chest x-ray : Ang x-ray ng dibdib ay maaaring magpakita ng tumor sa baga.
  • CT scan : Ang isang x-ray machine na naka-link sa isang computer ay kumukuha ng serye ng mga detalyadong larawan ng iyong pelvis, tiyan, o dibdib.
  • MRI : Ang isang malaking makina na may malakas na magnet na naka-link sa isang computer ay ginagamit upang gumawa ng mga detalyadong larawan ng iyong matris at mga lymph node.

Sa karamihan ng mga kaso, kailangan ang operasyon upang matutunan ang yugto ng kanser sa matris. Inaalis ng surgeon ang matris at maaaring kumuha ng mga sample ng tissue mula sa pelvis at tiyan. Matapos alisin ang matris, ito ay sinusuri upang makita kung gaano kalalim ang paglaki ng tumor. Gayundin, ang iba pang mga sample ng tissue ay sinusuri para sa mga selula ng kanser.

Ang mga Yugto ng Endometrial Cancer

Ito ang mga yugto ng kanser sa matris:

Stage 0

Ang mga abnormal na selula ay matatagpuan lamang sa ibabaw ng panloob na lining ng matris. Maaaring tawagin ng doktor ang carcinoma in situ na ito.

Stage I

Ang tumor ay lumaki sa pamamagitan ng panloob na lining ng matris hanggang sa endometrium. Maaaring ito ay sumalakay sa myometrium.

Stage II

Ang tumor ay sumalakay sa cervix.

Stage III

Ang tumor ay lumaki sa pamamagitan ng matris upang maabot ang mga kalapit na tisyu, tulad ng puki o isang lymph node.

Stage IV

Ang tumor ay sumalakay sa pantog o bituka. O, ang mga selula ng kanser ay kumalat sa mga bahagi ng katawan na malayo sa matris, gaya ng atay, baga, o buto.