ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Mga Kanser sa Ulo at Leeg

Mga Opsyon sa Paggamot sa Laryngeal Cancer

Ang mga taong may maagang kanser sa laryngeal ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng operasyon at/o radiation therapy. Kung ang kanser ay mas advanced, ang mga pasyente ay maaaring magkaroon ng kumbinasyon ng mga paggamot. Kahit na alisin ng operasyon ang lahat ng tumor, may pagkakataon na mananatili ang ilang mga selula ng kanser at maaaring irekomenda ang chemotherapy.

Ang iyong oncologist ay magrerekomenda ng isang plano sa paggamot batay sa iyong yugto, iyong pangkalahatang kalusugan, at kung ang kanser ay naulit. Ang mga inirerekomendang paggamot ay maaari ding magbago batay sa kung saan matatagpuan ang kanser upang mabigyan ang pasyente ng pinakamahusay na pagkakataon na mapanatili ang kanilang kakayahang magsalita, kumain, at huminga nang normal hangga't maaari.

  • Surgery - pag- alis ng tumor sa lalamunan at/o mga lymph node o iba pang tissue sa leeg. Ang American Cancer Society ay naglilista ng ilang uri ng mga opsyon sa pagtitistis para sa paggamot sa laryngeal cancer.
  • Chemotherapy - ang paggamit ng mga gamot na anticancer upang paliitin o patayin ang mga cancerous na selula at/o upang mabawasan ang pagkalat ng kanser sa ibang bahagi ng katawan. Ang partikular na kumbinasyon ng mga gamot ay depende sa lokasyon at yugto ng sakit pati na rin kung ano ang mahusay na gumagana para sa pasyente.
  • Radiation therapy - ang paggamit ng high-energy radiation upang patayin o paliitin ang mga selula ng kanser. Maaaring gamitin ang hyperfractionated radiation therapy upang gamutin ang laryngeal cancer. Ang radiation therapy ay inihahatid sa mas maliliit na dosis, sa mas madalas na bilis. Sa halip na isang beses bawat araw, ang hyperfractionated radiation therapy ay maaaring maghatid ng radiation sa dalawang dosis bawat araw.
  • Naka-target na therapy - isang espesyal na uri ng chemotherapy ay nasa ilalim ng klinikal na pananaliksik para sa laryngeal cancer na sinasamantala ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga normal na selula at mga selula ng kanser. Inaatake lamang ng naka-target na therapy ang mga cancerous na selula, habang iniiwan ang mga malulusog.

Ang iba pang mga bagong uri ng paggamot sa kanser sa laryngeal ay sinusuri din sa mga klinikal na pagsubok. Ang mga pasyente na maaaring gustong lumahok sa isang klinikal na pagsubok ay dapat makipag-usap sa kanilang Virginia Oncology Associates cancer team upang makita kung available ang isa, o tingnan ang aming kasalukuyang mga klinikal na pagsubok na available online.