ALERTO NG PASYENTE: Opsyonal na ngayon ang mga maskara sa aming mga tanggapan ng VOA. Kung ikaw ay immunocompromised o nakakaramdam ng sakit, ang pag-mask ay mahigpit na hinihikayat. Salamat. CLICK HERE para sa karagdagang detalye.​​​​​.

Kanser sa Tumbong at Kanser sa Tumbong

Diagnosis ng Kanser sa Tumbong at Kanser sa Tumbong

Kung mayroon kang mga resulta ng pagsusuri sa pagsusuri na nagmumungkahi colon cancer o rectal cancer o mayroon kang mga sintomas, dapat malaman ng iyong doktor kung ang mga ito ay dahil sa kanser o iba pang dahilan. Nagtatanong ang iyong doktor tungkol sa iyong personal at family medical history at binibigyan ka ng pisikal na pagsusulit.

Kung ang iyong pisikal na eksaminasyon at mga resulta ng pagsusulit ay hindi nagmumungkahi ng kanser, maaaring magpasya ang iyong doktor na walang karagdagang pagsusuri ang kailangan at walang paggamot na kinakailangan. Gayunpaman, maaaring magrekomenda ang iyong doktor ng iskedyul para sa mga pagsusuri.

Kung ang mga pagsusuri ay nagpapakita ng abnormal na bahagi (tulad ng polyp), maaaring kailanganin ang isang biopsy upang suriin ang mga selula ng kanser. Kadalasan, ang abnormal na tissue ay maaaring alisin sa panahon ng colonoscopy o sigmoidoscopy. Sinusuri ng isang pathologist ang tissue para sa mga selula ng kanser gamit ang isang mikroskopyo.